T E R M O - C O O L I N G s i s t e m
         
 

Adresa: Bogićevićeva br.4/21, 32000 Čačak, Srbija

Telefoni:

  • 032 / 224 - 510 tel/fax
  • 032 / 5813-238 proizvodnja
  • 063 / 656 - 432 mobtel

E-mail: info@tcsistem.rs

Broj tekućeg računa:

  • 155-5557-23
  • 220-114357-13

 

Kontakt osoba: Miladin Paunović, direktor

 
     
Preduzeće "TERMO-COOLING sistem" nudi Vam kompletnu, kvalitetnu i efikasnu realizaciju svih Vaših potreba iz oblasti hlađenja, klimatizacije i grejanja