S P I S A K . V A Ž N I J I H . R E A L I Z O V A N I H . O B J E K A T A
  OBJEKAT INVESTITOR GODINA FOTO  
  HLADNJAČA ZA PRERADU JAGODIČASTOG VOĆA sa TUNELOM za duboko zamrzavanje pothlađenih malina, kapaciteta 12.000 kg/dan, PRERADOM, POTHLADOM i SKLADIŠNOM KOMOROM, kapaciteta 200.000 kg.   ____« MORAVICA » d.o.o.____ Stupčevići – Arilje

2006 2007

  TUNELI za duboko zamrzavanej pothlađenih malina, kupina, višanja i drugog jagodičastog i obojenog voća kapaciteta 22.500 kg/dan i SKLADIŠNE KOMORE, kapaciteta 900.000 kg.   ___« BUDIMGRAD » d.o.o.___ Budilovina – Brus 2006 2008 2009
  HLADNJAČA ZA PRERADU JAGODIČASTOG I DRUGOG VOĆA sa TUNELOM za duboko zamrzavanje malina, kapaciteta 17.500 kg/dan, POTHLADOM i SKLADIŠNIM KOMORAMA kapaciteta 450.000 kg.   ___« MINAR FRUCHT » d.o.o.___ Šljivovo – Aleksandrovac 2006 2007
  TUNEL za duboko zamrzavanje pothlađenih malina, kapaciteta 8.000 kg/dan, POTHLADA i SKLADIŠNA KOMORA kapaciteta 100.000 kg.   « REPRIZA ŽIVOTA » d.o.o. Godečevo – Kosjerić 2007 2008
  TUNELI za duboko zamrzavanje pothlađenih malina, kapaciteta 10.000 kg/dan sa POTHLADOM istog kapaciteta i LAGER KOMOROM, skladišnog kapaciteta 100.000 kg.   ____ « TRGOAGENT» d.o.o. ____ Užice (objekti Karan i Kadinjača) 2008 2009
  HLADNJAČA ZA PRERADU JAGODIČASTOG VOĆA sa TUNELOM za duboko zamrzavanje pothlađenih malina, kapaciteta 15.000 kg/dan, PRERADOM i SKLADIŠNOM KOMOROM, kapaciteta 150.000 kg.   ___ « AGRONIK » d.o.o. ___ Stupčevići – Arilje 2007 2008
  RASHLADNE KOMORE (kom.2) ZA KUPUS, KROMPIR I DRUGO POVRĆE, kapaciteta 400.000 kg.   ______ « PG ĐOKIĆ » ______ Zablaće – Čačak 2007 2008
  HLADNJAČA ZA ŠUMSKO, JAGODIČASTO I OBOJENO VOĆE sa TUNELOM kapaciteta 3.000 kg/dan, POTHLADOM i LAGER KOMOROM kapaciteta 60.000 kg   ____ « SCARDUS » d.o.o. ____ Štrpce (Kosmet) 2007 2010
  HLADNJAČA U GRADSKOJ PEKARI sa TUNELOM za duboko zamrzavanje peciva, kapaciteta 250kg/h, sa "MINUSNIM" KOMORAMA, kapaciteta 175.000 kg i "PLUSNIM" KOMORAMA (kom.3).   _______« INPEK » d.o.o._______ Podgorica (Crna Gora) 2008 2009 2011
  HLADNJAČA ZA PRERADU JAGODIČASTOG VOĆA – TUNEL kapaciteta 5.000 kg/dan i SKLADIŠNE KOMORE (kom.2) kapaciteta 250.000 kg.   _____« ORBITA » d.o.o._____ Čačak (objekat Ražana – Kosjerić) 2008 2009
  RASHLADNE KOMORE (kom.4) ZA KUPUS, KROMPIR, LUK I DRUGO POVRĆE, kapaciteta 750.000 kg.   « Povrće Spasojević » d.o.o. Kukići – Čačak 2009 2010
  SKLADIŠNA KOMORA ZA ZAMRZNUTO JAGODIČASTO I DRUGO VOĆE, kapaciteta 150.000 kg.   __ « VOĆE PRODUKT » d.o.o. __ Brus – (objekat Gornji Vratari) 2009
  RASHLADNE KOMORE (kom.3) ZA JUŽNO VOĆE I OBOJENO VOĆE I POVRĆE (jabuke, kupus, krompir, luk i drugo povrće), kapaciteta 390.000 kg.   ______ « STOLE & MI » ______ Budva – Crna Gora 2010
  HLADNJAČA ZA HLAĐENJE I ČUVANJE KONDITORSKIH, SUHOMESNATIH I MLEČNIH PROIZVODA – dve "MINUSNE" KOMORE, kapaciteta 40.000 kg i dve "PLUSNE" KOMORE, kapaciteta 250.000 kg.   _______« BORA » d.o.o._______ Čačak 2009 2010
  HLADNJAČA ZA PRERADU JAGODIČASTOG VOĆA – TUNEL kapaciteta 10.000 kg/dan i SKLADIŠNE KOMORE (kom.2), kapaciteta 250.000 kg.   ___ « RED GOLD » d.o.o. ___ Kosjerić – (objekat Zarići) 2010 2011
  HLADNJAČA ZA PRERADU I DUBOKO ZAMRZAVANJE JAGODIČASTOG, OBOJENOG, ŠUMSKOG I DRUGOG VOĆA - TUNEL I POTHLADA, kapaciteta po 12.500 kg/dan, i SKLADIŠNA KOMORA, kapaciteta 150.000 kg.   __« VOĆE PRODUKT » d.o.o.__ Brus – (objekat Osreci – Kriva Reka) 2010
  RASHLADNE KOMORE (kom.2) ZA RAZNO POVRĆE (primarno za brzo pothlađivanje krastavaca – kornišona), kapaciteta 50.000 kg/12h.   __ « ATP BEOGRAD » d.o.o. __ (objekat Konjuh – Velika Drenova) 2010 /2011
  HLADNJAČA za preradu i duboko zavrzavanje jagodičastog, obojenog i šumskog voća - TUNEL (kom.2) kap. 25.000 kg/dan, SKLADIŠNE KOMORE, kap. 1.000.000 kg, KOMORE za pothladu svežeg voća, preradu i ekspediciju zavrznutog voća.   __ « VOĆE PRODUKT » d.o.o. __ Brus – (objekat: Gornji Vratari – Aleksandrovac) 2011
  HLADNJAČA za preradu i duboko zamrzavanje šumskog, jagodičastog i drugog voća - TUNEL (kom.2.), kap. 10.000 kg/dan, SKLADIŠNE KOMORE, kap. 450.000 kg, POTHLADA, PRERADA i EKSPEDICIJA zamrznutog voća.   ___ « HIT FLORES » NTH ___ Dragaš – Kosovo 2011
  RASHLADNE KOMORE (kom.2) za paradajz, kupus i razno povrće, jabuke i drugo obojeno voće, kapaciteta 300.000 kg.   __ « PG BRKOVIĆ DANILO » __ Trbušani – Čačak 2011
  HLADNJAČA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE I SKLADIŠTENJE JAGODIČASTOG, ŠUMSKOG I DRUGOG VOĆA - TUNEL, kapaciteta 5.000 kg/dan, SKLADIŠNA KOMORA, kapaciteta 170.000 kg.   __ « BMS PETROVIĆ » d.o.o. __ Arilje (objekat Kruščica) 2011
           
Preduzeće "TERMO-COOLING sistem" nudi Vam kompletnu, kvalitetnu i efikasnu realizaciju svih Vaših potreba iz oblasti hlađenja, klimatizacije i grejanja